Hauraton afwatering

HAURATON GmbH & Co. KG - Nederland
Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer / NL-Nederland
+31 570 756516
info@hauraton.nl

Sleufgoten

Sleufgoten

Sleufgoten bestaan uit een gootelement en een spleetprofiel. Sleufgoten kenmerken zich door een aaneengesloten lijn of sleuf die voor de daadwerkelijke afwatering zorgt. Bijzonder aan dit systeem is dat op basis van een smalle inloop, na installatie, slechts een smalle spleet aan de oppervlakte zichtbaar blijft.

Het gootelement onder het opzetstuk is van vezel versterkt beton. Voor het opzetstuk kan worden gekozen uit thermisch verzinkt staal of roest vrij staal. De plaatsingsvoorschriften voor deze betonnen goten zijn zeer eenvoudig.

De halshoogtes zijn variabel en toepasbaar in verschillende verhardingen en deze garanderen de belastingsklassen.

De verschillende belastingsklassen tonen aan hoeveel druk het sleufopzetstuk kan hebben en hoe stabiel deze is. De belastingsklassen gaan van A tot en met D, met andere woorden van voetgangers tot de vrachtwagens voor bevoorrading.

De toepassing voor deze lijngoten is regen- c.q. oppervlaktewater te bergen, te transporteren en op het gewenste punt af te wateren. Het gewenste punt kan zijn: afvoer op het HWA of het opslaan in de zogeheten infiltratiesystemen.

Het infiltreren krijgt bij het afwateren steeds meer belangstelling en dit innovatieve product wordt  door een breed publiek zeer gewaardeerd.  Grondslag voor dit thema is de toenemende bevolkingsdichtheid, hierdoor worden de oppervlakten door de bevolking in grote mate geplaveid en wordt de natuurlijke infiltratie van hemelwater massaal tegen gegaan. Dit veroorzaakt het verlagen van de grondwaterspiegel en het uitdrogen van de aarde.

Om deze ernstige ontwikkeling tegen te gaan wordt het hemelwater op de plek van de neerslag door de infiltratiesystemen opgeslagen en vervolgens geleidelijk weer afgegeven.

De lijngoot is een deel van de lijnafwatering, daar het hemelwater van een bepaald oppervlak langs een streng (lijn) verzameld wordt.

In tegenstelling tot lijnafwatering wordt bij puntafwatering, bijvoorbeeld een straatkolk, het water op een bepaald punt verzameld en afgevoerd.

Als u meer over het brede assortiment wilt weten of in individuele lijnafwatering geïnteresseerd bent, bezoek dan onze website!

Kijk ook eens bij de volgende pagina's lijngoten, roostergoten, sleufgoten, draingoten

meer over afwateringstechnieken vindt u op www.hauraton.nl

 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG - Nederland
Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer / NL-Nederland
+31 570 756516
info@hauraton.nl

HAURATON nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief

 
 

Imprint        Privacy Policy