Hauraton afwatering

HAURATON GmbH & Co. KG - Nederland
Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer / NL-Nederland
+31 570 756516
info@hauraton.nl

KIWA CERTIFICAAT

HAURATON bezit voor haar lijngoten het KIWA certificaat, als verklaring dat de lijngoten voldoen aan het bouwstofbesluit.

Het door KIWA afgegeven certificaat onderstreept de kwaliteitseisen van HAURATON en het beleid van voortdurende fundamentele vooruitgang. Deze verklaring is afgegeven op basis van BRL 5070 "Vooraf vervaardigde elementen van Beton".

KIWA verklaart in het certificaat (®NL BSB K44736) dat:

HAURATON voldoet aan vastgelegde milieutechnische specificaties
HAURATON voldoet aan de relevante eisen van het Besluit Bodemkwaliteit
HAURATON voldoet aan haar verplichtingen volgens de Ministeries van VROM en V&W  

KIWA Certificaat
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG - Nederland
Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer / NL-Nederland
+31 570 756516
info@hauraton.nl

HAURATON nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief

 
 

Imprint        Privacy Policy