Hauraton afwatering

HAURATON GmbH & Co. KG - Nederland
Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer / NL-Nederland
+31 570 756516
info@hauraton.nl

CE Conformiteit / DIN EN 1433

CE Conformiteitsvserklaring voor FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Controlegetuigschrift DIN EN 1433 en DIN V 19580

In het kader van de externe controle door de Material-Prüfanstalt (MPA) aan het Institut für Massivbau und Baustofftechnologie van de Universiteit Karlsruhe werden FASERFIX-Super-Afvoergoten en FASERFIX-Läufer-Rinnen aangaande belasting en dichtheid van de voegvulling getest. Alle tests werden doorstaan.

Aan de voorschriften volgens DIN EN 1433: 2005-09, DIN V 19580: 2010-07 en modelgoedkeuring BW 47-8914.33/22 werd voldaan. Daarmee is HAURATON bevoegd, op deze produkten het CE-keurmerk te geven.

Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

HAURATON GmbH & Co. KG - Nederland
Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer / NL-Nederland
+31 570 756516
info@hauraton.nl

HAURATON nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief

 
 

Imprint        Privacy Policy